2018, vol. XXXIV, DOI: 10.33045/fgr.v34.2018

 

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE
Genetic resources, Breeding of deciduous fruit trees species

1. SORTIMENTE DE SOIURI DE PERSPECTIVĂ PENTRU CULTURA ALUNULUI ÎN ROMÂNIA
ASSORTMENT OF PROSPECTIVE CULTIVARS FOR HAZELNUT CULTURE IN ROMANIA
7
Botu Mihai1,2, Achim Gheorghe1,2, Preda Silvia2, Vicol Adina2, Scutelnicu Anca2, Giura Simona2, Tarasescu Florina2
1University of Craiova, Faculty of Horticulture Craiova, Romania
2University of Craiova, Fruit Growing Research & Extension Station (UCv-SCDP) Vâlcea, Romania

 

2. CERCETĂRI FENOLOGICE ÎN DEZVOLTAREA PLANTELOR DE AFIN ÎN REPUBLICA MOLDOVA
PHENOLOGICAL RESEARCH IN THE DEVELOPMENT OF BLUEBERRY PLANTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
14
Caterenciuc Cristina, Sava Parascovia
Institute of Scientific and Practical Horticulture and Food Technologies Chisinau, Republic of Moldova

 

3. CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA FRUCTELOR LA UNELE GENOTIPURI DE VIŞIN DIN COLECŢIA NAŢIONALĂ
RESEARCH REGARDING FRUITS QUALITY OF SOME SOUR CHERRY GENOTYPES FROM NATIONAL COLLECTION
18
Chivu Mihai, Butac Mădălina, Militaru Mădălina
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

4. CALITATEA FRUCTELOR LA UNELE SOIURI DE CIREȘ RECENT INTRODUSE IN CULTURĂ ÎN CONDIȚII DE FERTIRIGARE
FRUIT QUALITY AT SOME CHERRY VARIETIES RECENTLY INTRODUCED IN CULTURE UNDER FERTIGATION CONDITIONS
25
Florea Alina, Chițu Emil, Sumedrea Dorin, Coman Radu, Butac Mădălina, Chivu Mihai, Nicola Claudia, Ciucu Mihaela
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

5. EVALUAREA UNOR SELECȚII DE MIGDAL LA SCDP CONSTANȚA
EVALUATION OF SOME ALMOND CULTIVARS AT RSFG CONSTANTA
31
Gavat Corina1, Stanciu Cosmina Luminița2
1 Research Station for Fruit Growing Constanta, Romania
2 State Institute for Testing and Registration of Varieties Bucharest, Romania

 

6. ‘MUŞATINI’ - UN NOU SOI DE CIREŞ CREAT LA S.C.D.P. IAŞI
‘MUŞATINI’ – A NEW CHERRY CULTIVAR CREATED IN S.C.D.P. IAŞI
34
Iurea Elena, Sîrbu Sorina, Corneanu Margareta, Boboc Cristina Ionela, Ungureanu Ionuţ Vasile, Perju Ionel
Research Station for Fruit Growing Iaşi, Romania

 

 

7. COMPORTAREA LA ATACUL DE RAPĂN ŞI FĂINARE A HIBRIZILOR F1 DE MĂR PROVENIŢI DIN ÎNCRUCIŞĂRI DIRECTE ŞI RECIPROCE
RESPONSE TO APPLE SCAB AND POWDERY MILDEW ATTACK OF DIRECT AND RECIPROCAL F1 APPLE HYBRIDS
38
Militaru Mădălina1, Călinescu Mirela1, Butac Mădălina1, Chivu Mihai1, Sestraș Adriana2
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania

 

 

8. SOIURI NOI DE MĂR CU REZISTENŢĂ GENETICĂ LA BOLI CREATE LA STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ VOINEŞTI
NEW VARIETIES OF APPLE WITH GENETIC RESISTANCE TO DISEASE CREATED AT THE RESEARCH AND DEVELOPMENT STATION FOR FRUIT GROWING VOINESTI
44
Petre Valeria, Petre Gheorghe
Research Station for Fruit Growing Voinesti, Romania

 

 

9. STUDIUL REFERITOR LA COMPOZIȚIA BIOCHIMICĂ A FRUCTELOR DE ARONIA
STUDY ABOUT THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF CHOKEBERRIES FRUITS
50
Rusnac Cristina, Sava Parascovia
Institute of Scientific and Practical Horticulture and Food Technologies Chisinau, Republic of Moldova

 

 

10. CERCETĂRI ORIENTATE SPRE APRECIEREA CALITĂŢII FRUCTELOR DE CĂTINĂ ALBĂ
RESEARCH ORIENTED FOR THE QUALITY ASSESSMENT OF THE SEABUCKTHORN BERRIES
53
Sava Parascovia, Gherasimova Elena
Institute of Scientific and Practical Horticulture and Food Technologies Chisinau, Republic of Moldova

 

 

11. STUDIUL UNOR SELECȚII NOI OBȚINUTE ÎN PROGRAMUL DE AMELIORARE GENETICĂ A CĂPȘUNULUI
STUDY OF NEW STRAWBERRY SELECTIONS FROM THE ROMANIAN STRAWBERRY BREEDING PROGRAMME
57
Sturzeanu Monica, Călinescu Mirela, Nicola Claudia, Titirică Irina, Ciucu Mihaela
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

 

12. CAPACITATEA DE ADAPTARE IN CONDITIILE DIN BELARUS A UNOR SOIURI ROMANESTI DE CIRES SI VISIN
ADAPTABILITY POTENTIAL OF ROMANIAN CHERRY CULTIVARS IN BELARUS
63
Taranau Аliaksandar, Kazlouskaya Zoya, Palubiatka Ilya
The Institute for Fruit Growing of NAS of Belarus

 

 

13. STUDIUL DESCENDENȚEI HIBRIDE (F1) LA UNELE GENOTIPURI DE RIBES SPP.
THE STUDY OF SOME PROGENIES (F1) FROM RIBES SPP
67
Titirică Irina1, Sestras Adriana2, Sturzeanu Monica1
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania

 

II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI
     Fruit sustainable technologies – Environment protection

 

14. TEHNOLOGIE INNOVATIVA DE INFIINȚARE A EXPLOATAȚILOR POMICOLE PE TERENURI DEGRADATE ÎN PANTĂ ȘI TERASATE
ORCHARDS INNOVATIV PLANTING TECHNOLOGY ON DEGRADED LAND SLOPING TERRACE
73
Vișan Alexandra Liana1, Bogdanof Gabriel Constantin1, Milea Dumitru1, Ciupercă Radu1, Pîrvu Gina2, Danalache Tiberiu3, Dudoiu Roxana4
1National Institute of Research - Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry – INMA Bucharest, Romania
2 National Institute for Research and Development for Food Bioresources – IBA Bucharest, Romania
3 National Institute for Research and Development in Environmental Protection – INCDPM Bucharest, Romania
4 National Institute of Research-Development for Plant Protection - ICDPP Bucharest, Romania

 

15. FORME DE COROANĂ LA GUTUI PENTRU REALIZAREA GARDURILOR FRUCTIFERE FĂRĂ MIJLOACE DE SUSȚINERE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE HORTICOLĂ TÂRGU JIU
FORMS OF THE CROWN AT THE QUINCE FOR MAKING FRUIT FENCES WITHOUT MEANS OF SUPPORT AT HORTICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT STATION FROM TARGU JIU
79
Călinoiu Ion, Croitoru D.C.
HRDS Targu-Jiu

 

16. TENDINŢE MODERNE ÎN APLICAREA TRATAMENTELOR FITOSANITARE ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE
MODERN TRENDS IN APPLYING PHYTOSANITARY TREATMENTS IN ORCHARDS
83
Dumitrașcu Andrei1, Manea Dragoș1, Popa Radu1, Popa Vlad1, Deak Gyorgy2, Duţă Denisa3, Dinu Mihaela4
1 National Institute of Research-Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry Bucharest, Romania
2 National Institute for Research and Development in Environmental Protection Bucharest, Romania
3 National Institute of Research and Development for Food Bioresources Bucharest,

 

17. COMPORTAREA UNOR SPECII DE ARBUSTI FRUCTIFERI PE SOLURILE NISIPOASE DIN SUDUL OLTENIEI
BEHAVIOR OF SOME SMALL FRUIT AND SHRUB SPECIES ON SANDY SOILS IN SOUTHERN OLTENIA
89
Enache V., Diaconu Aurelia, Croitoru Mihaela
The Research-Development Station for Plant Crop on Sands Dăbuleni, Romania

 

18. COMPORTAREA UNOR SOIURI DE MĂR CULTIVATE ȊN SISTEM SUPERINTENSIV LA FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR
BEHAVIOR OF SOME APPLE VARIETIES GROWN UNDER SUPERINTENSIVE SYSTEM TO FIRE BLIGHT (ERWINIA AMYLOVORA) ATTACK
94
Marin Florin Cristian, Călinescu Mirela, Sumedrea Mihaela, Chiţu Emil, Florea Alina, Militaru Mădălina, Sumedrea Dorin
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

19. INFLUENTA FILMULUI REFLECTIV LA PIERSIC
THE INFLUENCE OF REFLECTIVE FILM IN PEACH
104

Seok-Hee Park, Seung-Han Kim, Jin-Ha Woo, Seong-Yong Choi and So-Deuk Park
Gyeongsangbuk-Do Agricultural Research and Extension Services, Daegu 702-708, Korea

 

20. VIERMELE PRUNELOR (GRAPHOLITA FUNEBRANA, TR.): MONITORIZAREA ŞI STUDIUL DINAMICII CURBEI DE ZBOR AL MASCULILOR ADULŢI ÎN RELAŢIE CU FACTORII CLIMATICI LA SCDP BISTRIŢA IN PERIOADA 2016-2018
PLUM FRUIT MOTH (GRAPHOLITA FUNEBRANA, TR.): MONITORING AND STUDY OF FLIGHT CURVE DYNAMICS OF ADULT MALE MOTHS IN RELATION WITH CLIMATIC FACTORS AT RSFG BISTRITA IN THE PERIOD OF 2016-2018
110

Jakab-Ilyefalvi Zsolt
Research Station for Fruit Growing Bistrita, Romania

 

III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI
      Propagation, Virology and Tissue Culture

 

21. STUDIUL PRIVIND INFLUENŢA PERIOADEI DE ALTOIRE ŞI A CONDIŢIILOR DE MEDIU LA ALTOIREA NUCULUI ÎN SPAŢII PROTEJATE (SOLARII)
STUDY ON THE INFLUENCE OF GRAFTING PERIOD AND ENVIRONMENT CONDITIONS UPON WALNUT GRAFTING IN CONTROLLED CONDITIONS (PLASTIC GREENHOUSE)
115
Florea M., Istrate M., Dascălu M., Zlati Cristina
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iasi, Romania

 

22. CERCETĂRI PRIVIND INTERACȚIUNEA SOI-PORTALTOI ÎN PEPINIERĂ LA SPECIILE CIREȘ, PIERSIC-NECTARIN ȘI CAIS
RESEARCHES REGARDING VARIETY- ROOTSTOCK INTERACTION IN THE NURSERY FOR SWEET CHERRY, PEACH-NECTARINE AND APRICOT
121
Mazilu Crăişor, Nicolae Silvia, Duţu Ion
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania

 

23. CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA RANDAMENTULUI LA ÎNMULȚIRE A PORTALTOULUI VEGETATIV PENTRU CIREȘ ‘IP-C7’
RESEARCHES ON INCREASING THE PROPAGATION YIELD OF VEGETATIVE ROOTSTOCK FOR CHERRY ‘IP-C7’
129
Nicolae Silvia, Mazilu Crăişor, Mladin Gheorghe, Duțu Ion, Butac Mădălina
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania

 

24. EVALUAREA STĂRII VIRALE PENTRU PRINCIPALELE VIRUSURI ÎN PLANTAŢIA MAMĂ DE CAIS MENŢINUTĂ LA SCDP CONSTANŢA
EVALUATION OF THE VIRAL STATUS FOR THE MAIN VIRUSES, OF APRICOT MOTHER PLANTATION, MENTAINED AT THE RSFG CONSTANŢA
133
Plopa Catița1, Moale Cristina2
1 Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2 Research Station for Fruit Growing Constanța Romania

 

25. IMPEDANȚA ȚESUTURILOR PRE-CAMBIALE CA INDICATOR AL COMPATIBILITĂŢII ȘI AFINITĂȚII PLANTELOR ÎN PEPINIERA POMICOLĂ
IMPEDANCE OF THE PRE-CAMBIAL TISSUES AS AN INDICATOR OF ADAPTABILITY AND AFFINITY OF PLANTS IN THE FRUIT NURSERY
137
Mândra Veceslav, Cucu Ghenadie, Cojuharenco Valeriu, Rusu Violeta, Panfilov Sergiu, Clipa-Cucu Mariana
Institute of Scientific and Practical Horticulture and Food Technologies Chisinau, Republic of Moldova

 

IV. TEHNOLOGII POSTRECOLTA
      POSTHARVEST

 

26. TEHNOLOGIE DE PROCESAREA A FRUCTELOR PERISABILE ÎN VEDEREA CREŞTERII VALORII ADĂUGATE LA FERMIERII DIN POMICULTURĂ
PERISHABLE FRUITS PROCESSING TECHNOLOGY THAT GROWTS THE ADDED VALUE TO FARMERS IN FRUIT GROWING
141

Păun Anișoara1, Vișan Alexandra Liana1, Stroescu Gheorghe1, Milea Dumitru1, Olan Mihai1, Berca Lavinia2, Cosoveanu Andreea3, Boboc Madalina4
1National Institute of Research - Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry – INMA Bucharest, Romania
2 National Institute for Research and Development for Food Bioresources – IBA Bucharest, Romania
3 National Institute of Research-Development for Plant Protection – ICDPP Bucharest, Romania
4 National Institute for Research and Development in Environmental Protection – INCDP Bucharest, Romania.

 

27. METODE DE IDENTIFICARE TIMPURIE A CIUPERCILOR FITOPATOGENE CARE AFECTEAZĂ MERELE ÎN TIMPUL DEPOZITĂRII
EARLY DETECTION METHODS FOR APPLE FUNGAL PATHOGENS DURING POSTHARVEST PERIOD
147

Udriste Anca Amalia1, Ciceoi Roxana2, Badulescu Liliana1,3
1University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania, Research Center for Studies of Food Quality and Agricultural Products, Laboratory of Plant Molecular Physiology
2University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania, Faculty of Horticulture
3University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania, Faculty of Horticulture, Department of Horticultural Systems Bioengineering

 

 

Archive

2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII