2019, Vol. XXXV

 

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE
Genetic resources, Breeding of deciduous fruit trees species

1. DIVERSITATEA GENETICĂ A SOIURILOR DE MAR CREATE IN ROMANIA ÎN ULTIMII 20 DE ANI
GENETIC DIVERSITY OF ROMANIAN APPLE CULTIVARS RELEASED IN THE LAST 20 YEAR
6
Militaru Mădălina1, Sestraș Adriana2, Calinescu Mirela1, Mareși Eugenia1, Mihăescu Cristina3
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania
3University of Pitesti, Faculty of Sciences, Romania  
2. VARIABILITATEA ȘI EREDITATEA CARACTERISTICILOR „PRODUCȚIA" ȘI „GREUTATEA FRUCTULUI" LA HIBRIZII F1 DE CĂPȘUN
VARIABILITY AND HERITABILITY FOR „YIELD” AND „FRUIT WEIGHT” TRAITS OF F1 STRAWBERRY HYBRIDS
13
Sturzeanu Monica, Hera Oana
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
3. REZULTATE OBŢINUTE ÎN AMELIORAREA SORTIMENTULUI DE CIREŞ CU COACERE TIMPURIE LA SCDP IAŞI
RESULTS IN BREEDING OF EARLY RIPENING SWEET CHERRY ASSORTMENT OBTAINED AT RSFG IASI
17
Iurea Elena, Corneanu Margareta, Sîrbu Sorina
Research Station for Fruit Growing Iasi, Romania

II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI
FRUIT SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – ENVIRONMENT PROTECTION

 

4. EVALUATION OF THE IMPACT OF IRRIGATION ON FRUIT FIRMNESS AND TOTAL SOLUBLE SOLIDS CONTENT OF THE CLINGSTONE PEACH CV. 'ANDROSS'
INFLUENȚA IRIGĂRII ASUPRA FERMITĂȚII FRUCTELOR ȘI A CONȚINUTULUI ÎN SUBSTANȚĂ USCATĂ SOLUBILĂ LA SOIUL DE PIERSIC 'ANDROSS'
21
Marnasidis Simeon1, Sotiropoulos Thomas2, Manthos Ioannis3
1Regional Unit of Pella, Administration of Rural Economy & Veterinary, Dioikitirio, Edessa, Greece
2Hellenic Agricultural Organization 'Demeter', Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Department of Deciduous Fruit Trees, Naoussa, Greece.
3Hellenic Agricultural Organization ‘Demeter’, Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Department of Nut Trees, Neo Krikelo, Greece

 

5. INDICATORI PENTRU DIAGNOZA TIMPURIE ŞI CUANTIFICAREA STRESSULUI BIOCENOTIC LA UNELE SPECII POMICOLE CULTIVATE ÎN SISTEM SUPERINTENSIV
INDICATORS FOR EARLY DIAGNOSIS AND QUANTIFICATION OF BIOCENOTIC STRESS ON SOME FRUIT SPECIES GROWN IN THE SUPERINTENSIVE SYSTE
24
Marin Florin Cristian, Călinescu Mirela, Sumedrea Mihaela, Bălăuţă Liviu, Chitu Emil
Research Institute for Fruit Growing Piteşti, Romania

 

6. INFLUENŢA DEFICITULUI HIDRIC ASUPRA UNOR INDICATORI BIOLOGICI AI POMILOR ŞI DE CALITATE AI FRUCTELOR LA UNELE SPECII POMICOLE CULTIVATE IN SISTEM SUPERINTENSIV
INFLUENCE OF THE WATER DEFICIT ON SOME BIOLOGIC INDICATORS OF THE TREES AND ON FRUITS QUALITY OF SEVERAL FRUIT SPECIES CULTIVATED UNDER SUPERINTENSIVE SYSTEM
39
Marin Florin Cristian, Chiţu Emil, Bălăuţă Liviu, Mazilu Ivona, Chiuţă Florin, Călinescu Mirela
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

7. CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA SENZORILOR LA APLICAREA TRATAMENTELOR FITOSANITARE ÎN LIVEZI
RESEARCH ON THE USE OF SENSORS FOR THE PHYTOSANITARY TREATMENTS APPLICATION IN ORCHARDS
49
Manea Dragoș, Matache Mihai-Gabriel, Mateescu Marinela, Gheorghe Gabriel
National Institute of Research-Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry - INMA Bucharest, Romania

 

8. STUDIUL REPARTIȚIEI SISTEMULUI RADICULAR LA PATRU PORTALTOI DE PRUN ÎN FUNCȚIE DE DIAMETRUL RĂDĂCINILOR ȘI DISTANȚA DE LA TRUNCHIUL POMULUI
STUDY OF THE DISTRIBUTION OF ROOT SYSTEM AT FOUR PLUM ROOTSTOCKS DEPENDING ON THE ROOT DIAMETER AND DISTANCE FROM THE PLUM TRUNK
57
Ciobanu Andi
University of Craiova, Faculty of Agronomy, Romania

 

9. BIOFORMULĂRI DE PRODUSE FITOSANITARE ÎMPOTRIVA FITOPATOGENILOR PODOSPHAERA LEUCOTRICHA ȘI VENTURIA INAEQUALIS
BIOFORMULATIONS OF PLANT PROTECTION PRODUCTS TO CONTROL PODOSPHAERA LEUCOTRICHA AND VENTURIA INAEQUALIS PHYTOPATHOGENS
61

Cîrstea Georgiana¹, Călinescu Mirela³*, Ducu Cătălin¹, Moga Sorin¹, Mihăescu Cristina¹, Sumedrea Dorin², Ungureanu Camelia4, Butac Mădălina³, Vălu Mihai-Vlad¹
1University of Pitești, Romania
2National Research and Development Institute for Biotechnology in Horticulture Stefanesti, Romania
3Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
4University “Politehnica” of Bucharest, Romania

 

10. ACTIVITATEA ANTIFUNGICĂ A EXTRACTULUI VEGETAL OBȚINUT DIN SPECIA DE FERIGĂ DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.)
ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF VEGETAL EXTRACT OBTAINED FROM DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.) FERN
65

Călinescu Mirela1, Ungureanu Camelia2*, Marin Florin Cristian1, Militaru Mădălina1, Soare Cristina3, Fierăscu Radu Claudiu4, Fierăscu Irina4
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2University “Politehnica” of Bucharest, Romania
3University of Pitesti, Romania
4The National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry, Bucharest, Romania

 

III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI
PROPAGATION, VIROLOGY AND TISSUE CULTURE

 

11. INCIDENȚA BOLILOR VIRALE ÎN PLANTAȚIILE MAMĂ DE PRUN DIN ROMÂNIA
THE OCCURRENCE OF VIRAL DISEASES IN PLUM MOTHER PLANTATIONS FROM ROMANIA
72
Plopa Catița1, Preda Silvia2, Zagrai Ioan3, Isac Valentina1, Zagrai Luminița3, Dragomir Iosif1, Butac Mădălina1
1Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
2Research Station for Fruit Growing Vâlcea, Romania
3Research Station for Fruit Growing Bistrița, Romania

 

12. DETERMINAREA STABILITĂȚII GENETICE A MATERIALULUI SĂDITOR DE AFIN ȘI MUR OBȚINUT PRIN MICROPROPAGARE CU AJUTORUL MARKERILOR MOLECULARI RAPD ȘI SRAP
MOLECULAR ANALYSIS OF GENETIC STABILITY OF MICROPROPAGATED BLACKBERRY AND BLUEBERRY PLANTS USING RAPD AND SRAP MARKERS
79
Clapa Doina1,3, Borsai Orsolya1,2, Hârța Monica3, Sisea Radu Cristian1, Pamfil Doru2,3
1Institute of Advance Horticulture Research of Transylvania, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania
2AgroTransilvania Cluster, Dezmir, Crișeni FN, Cluj-Napoca, Romania
3Life Sciences Institute, Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania

 

IV. TEHNOLOGII POSTRECOLTA
      POSTHARVEST

 

13. INFLUENȚA TEHNOLOGIILOR DE PĂSTRARE ASUPRA PARAMETRILOR DE CALITATE AI FRUCTELOR LA UNELE SOIURI DE MĂR CULTIVATE ÎN SISTEM ORGANIC
INFLUENCE OF STORAGE TECHNOLOGIES ON QUALITY PARAMETERS FOR APPLE'S GROWTH IN ORGANIC SYSTEM
86

Stan Andreea, Zugravu Mihaela, Constantin Carmen, Frîncu Mihai, Dobrin Aurora, Ion Violeta Alexandra, Moț Andrei, Petre Andrei, Ciceoi Roxana, Bezdadea-Cătuneanu Ioana, Bădulescu Liliana
Research Center for Studies of Food Quality and Agricultural Products, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

 

14. ASPECTE PRIVIND INFLUENȚA ATMOSFEREI MODIFICATE ASUPRA STOCĂRII PE TERMEN SCURT A COACĂZELOR NEGRE
ASPECTS REGARDING THE INFLUENCE OF THE MODIFIED ATMOSPHERE ON THE SHORT-TERM STORAGE OF BLACKCURRANTS
94

Veringă Daniela, Toma- Singh Mariana
Institute of Research Development and Marketing of Horticultural – HORTING, Bucharest, Romania

15. ASPECTE PRIVIND MENTINEREA CALITATII PIERSICILOR DUPA RECOLTARE ASPECTS CONCERNING THE MAINTAINING OF THE PEACHES’ QUALITY AFTER HARVEST 98

Lamureanu Gheorghe1, Caplan Ion1, Veringa Daniela2, Chira Lenuta3, Titisina Mirela2, Stoli Ioan1
1Research Station for Fruit Growing Constanta, Romania
2Institute of Research and Development for Industrialization and Marketing of Horticultural Products Bucharest, Romania 3University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

16. PARAMETRII FIZICO-CHIMICI AI UNOR HIBRIZI ROMÂNEȘTI DE KIWI SUB INFLUENȚA CONDIȚIILOR DE PĂSTRARE FRIGORIFICĂ
FRUITS PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF SOME ROMANIAN KIWIFRUIT HYBRIDS INFLUENCED BY DIFFERENT COLD STORAGE TECHNOLOGIES
104

Iliescu Lavinia Mihaela1,2, Stănică Florin1,2, Stan Andreea2, Bezdadea-Cătuneanu Ioana Laura1,2,
Mihai Cosmin Alexandru1
1Faculty of Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania
2Research Center for the Study of Quality Food Products, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

17. EVALUAREA COMPUȘILOR BIOACTIVI ȘI A PARAMETRILOR DE CALITATE DIN DIFERITE SOIURI DE MERE ECOLOGICE ȘI DIN PULBERI NATURALE CU VALOARE ADĂUGATĂ OBȚINUTE DIN ACESTEA
BIOACTIVE COMPOUNDS AND QUALITY PARAMETERS IN DIFFERENT ORGANIC APPLE VARIETIES AND THEIR NATURAL VALUE ADDED POWDERS
116

Bădulescu Liliana, Bujor-Neniţa Oana Crina, Dobrin Aurora, Stan Andreea, Zugravu Mihaela, Ion Violeta
1Faculty of Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania
2Research Center for the Study of Quality Food Products, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

Archive

2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII