2023, Vol. XXXIX

 

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE
GENETIC RESOURCES, BREEDING OF DECIDUOUS FRUIT TREES SPECIES

1. 'SAROM' ȘI 'IREAL', SOIURI NOI DE CĂPȘUN
'SAROM' AND 'IREAL', NEW STRAWBERRY CULTIVARS
6
Sturzeanu Monica, Coman Mihail, Hera Oana, Petrescu Amelia, Paraschiv Mihaela
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
2. PROGRAMUL DE AMELIORARE LA SPECIA MĂR ÎN EVOLUȚIE LA STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ VOINEȘTI
APPLE BREEDING PROGRAM IN PROGESS AT RESEARCH STATION FOR FRUIT GROWING VOINEŞTI
16
Comănescu Daniel-Nicolae, Gavrilă Marian-Florin, Petre Gheorghe
Research Station for Fruit Growing Voinești, Dâmbovița
3. STUDIUL PRIVIND RESURSELE GENETICE DE NUC DIN FLORA SPONTANĂ ŞI CULTIVATĂ A ZONEI DE NORD-EST A ROMÂNIEI
STUDY ON WALNUT GENETIC RESOURCES FROM THE SPONTANEOUS AND CULTIVATED FLORA OF THE NORTHEASTERN AREA OF ROMANIA
23
Iurea Elena, Sîrbu Sorina, Gherghel Mădălina, Mineaţă Iulia, Golache Iuliana, Corneanu Margareta
Research Station for Fruit Growing Iași, Romania
4. EVALUAREA UNOR SOIURI DE MĂR DIN COLECȚIA NAȚIONALĂ DE LA SCDP VOINEȘTI
EVALUATION OF SOME APPLE VARIETIES FROM THE NATIONAL COLLECTION FROM RSFG VOINEȘTI
29
Erculescu Mihaiela
Research Station for Fruit Growing Voinești, Romania
5. EVALUAREA SOIURILOR DE MĂR PENTRU CIDRU ÎN ECOSISTEMUL POMICOL MĂRĂCINENI
EVALUATION OF CIDER APPLE CULTIVARS GROWN IN FRUIT GROWING ECOSYSTEM MĂRĂCINENI
34
Militaru Mădălina, Mareși Eugenia, Paraschiv Mihaela
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
6. CERCETARI PRIVIND CONȚINUTUL BIOCHIMIC AL FRUCTELOR LA UNELE DESCENDENȚE HIBRIDE DE AFIN
RESEARCHES ON THE BIOCHEMICAL CONTENT OF FRUITS IN SOME BLUEBERRY HYBRID PROGENY
42
Hera Oana1, Sturzeanu Monica1, Paraschiv Mihaela1, Vîjan Loredana Elena2
1Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
2University of Pitesti, Faculty of Sciences, Physical Education and Computer Science, Romania
7.DINAMICA PROCESULUI DE FOTOSINTEZĂ LA UNELE SOIURI DE CIREȘ ÎN CONDIȚIILE CLIMATICE DE LA SCDP IAȘI
THE DYNAMICS OF THE PHOTOSYNTHESIS PROCESS IN SOME SWEET CHERRY CULTIVARS UNDER THE CLIMATE CONDITIONS AT RSFG IASI
49
Mineață Iulia1, Golache Iuliana Elena1, Sîrbu Sorina1, Iurea Elena1, Perju Ionel1, Ungureanu Ionut1, Jităreanu Carmen Doina2
1Research Station for Fruit Growing Iași, Romania,
2University of Life Sciences Iasi, Romania
8. CALITATEA FRUCTELOR UNOR SOIURI DE CIREȘ ÎN RAPORT CU CERINŢELE CONSUMATORULUI
FRUITS QUALITY OF SOME SWEET CHERRY CULTIVARS IN CORRELATION WITH CONSUMER PREFERENCES
54
Stan Adelina, Mareși Eugenia, Chivu Mihai, Butac Mădălina
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
9. REZULTATE PRIVIND CONCENTRAŢIA, PURITATEA, INTEGRITATEA ADN-ULUI ȘI OPTIMIZAREA REACȚIILOR MULTIPLEX SCAR-SSR PENTRU UNELE SOIURI ROMÂNEȘTI DE MĂR
RESULTS REGARDING CONCENTRATION, PURITY, INTEGRITY OF DNA AND OPTIMIZATION OF SCAR-SSR MULTIPLEX REACTIONS FOR SOME ROMANIAN APPLE VARIETIES
62

Iancu Adina Floricica1,2, Militaru Mădălina2, Cosmulescu Sina3
1University of Craiova, Faculty of Horticulture, Doctoral School of Plant and Animal Resources Engineering, Craiova, Romania
2Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
3University of Craiova, Faculty of Horticulture, Department of Horticulture&Food Science, Craiova, Romania

II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI
FRUIT SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – ENVIRONMENT PROTECTION

10. EFECTUL FERTILIZĂRII CU GUNOI DE PASĂRE ASUPRA CREȘTERII ȘI FRUCTIFICĂRII LA PRUN (PRUNUS DOMESTICA L.)
EFFECT OF CHICKEN MANURE FERTILIZATION ON VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE PARAMETERS OF PLUM (PRUNUS DOMESTICA L.)
75
Zdravkova Aneliya, Krishkova Iliyana
Institute of Agriculture – Kyustendil, Agricultural Academy, Bulgaria
11. ZONAREA CULTURII SPECIILOR GOJI, DUD, KIWI ȘI BANANA NORDULUI ÎN ROMÂNIA, ÎN CONDIȚIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
ZONING GOJI BERRY, MULBERRY, KIWI AND PAWPAW SPECIES IN ROMANIA, IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGES
82
Chițu Emil1, Coman Mihail1, Călinescu Mirela1, Mazilu Ivona1, Mateescu Elena2, Plăiașu Florin1
1Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
2National Meteorological Administration, Bucharest, Romania
12. CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA TĂIERILOR ASUPRA MUGURILOR DE ROD ȘI A PRODUCȚIEI DE FRUCTE LA CAIS
RESEARCH ON THE INFLUENCE OF PRUNING ON FRUIT BUDS AND FRUIT YIELDS IN APRICOT TREES
93
Lămureanu Gheorghe1, Tudor Marian2, Gavăt Corina1, Opriță Alexandru Vl.1, Moale Cristina1, Caplan Ion1
1Research Station for Fruit Growing Constanța, Romania
2Ovidius University Constanta, Romania
13. MONITORIZAREA DINAMICII UNOR AGENŢI DE DĂUNARE DIN POMICULTURĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE DIN ULTIMUL DECENIU
THE DYNAMIC MONITORING OF SOME DAMAGING AGENTS IN FRUIT GROWING RELATED TO CLIMATE CHANGES OF LAST DECADE
102
Marin Cristian, Călinescu Mirela, Sumedrea Mihaela, Chiţu Emil
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
14. EVALUAREA FEZABILITĂȚII POTENȚIALULUI BIOECONOMIEI ÎN SECTORUL HORTICOL: PROGRESE, PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI
ASSESSING THE FEASIBILITY OF BIOECONOMY POTENTIAL IN THE HORTICULTURAL SECTOR: TRENDS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
115
Rodino Steliana1,2
1Institute of Research for Agriculture Economy and Rural Development, Bucharest, Romania
2National Institute of Research and Development for Biological Sciences, Bucharest, Romania
15. PRUNUL TRANSGENIC HONEYSWEET ARE EFECT NEUTRAL ASUPRA DIVERSITĂȚII ȘI DINAMICII POPULAȚIILOR DE AFIDE ÎN CONDIȚII DE CLIMAT TEMPERAT- CONTINENTAL
HONEYSWEET TRANSGENIC PLUM HAS A NEUTRAL EFFECT ON DIVERSITY AND DYNAMICS APHID POPULATION UNDER TEMPERATE CONTINENTAL CLIMATE CONDITIONS
120
Zagrai Ioan, Zagrai Luminiţa Antonela, Guzu Georgeta Maria
Research Station for Fruit Growing Bistrița, Romania
16. ALTERNATIVE ECOLOGICE UTILIZATE PENTRU ÎNLOCUIREA PESTICIDELOR DIN POMICULTURĂ
ECOLOGICAL ALTERNATIVES USED TO REPLACE PESTICIDES IN FRUIT CULTURE
128
Matache Andreea, Vanghele Nicoleta - Alexandra, Nenciu Florin, Pruteanu Augustina
National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed for Agriculture and
Food Industry – INMA Bucharest, Romania

III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI
PROPAGATION, VIROLOGY AND TISSUE CULTURE

17. IDENTIFICAREA UNOR AGENȚI PATOGENI DE TIP VIRAL PRIN TEHNICI SEROLOGICE SI MOLECULARE DE DIAGNOSTIC LA CAIS, PIERSIC ȘI MIGDAL
IDENTIFICATION OF VIRAL PATHOGENS BY SEROLOGICAL TECHNIQUES AND MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN APRICOT, PEACH AND ALMOND
134
Plopa Catița1, Iancu Adina Floricica1, Gavăț Corina2, Lămureanu Gheorghe2
1Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania
2Research Station for Fruit Growing Constanța, Romania
18. TULPINI DE PLUM POX VIRUS IDENTIFICATE LA PIERSIC IN ZONA CENTRAL-SUDICĂ A BULGARIEI
PLUM POX VIRUS STRAINS IDENTIFIED IN PEACH IN SOUTH CENTRAL REGION OF BULGARIA
140
Milusheva Snezhana, Dimitrova Nataliya, Pandova Svetla
Agricultural Academy, Fruit Growing Institute Plovdiv, Bulgaria
19. INFLUENȚA UNOR PORTALTOI VEGETATIVI ASUPRA CREȘTERII ȘI FRUCTIFICĂRII LA SOIUL DE PRUN ‘ROMANȚA’
INFLUENCE OF SOME VEGETATIVE ROOTSTOCKS ON THE GROWTH AND FRUITING ON THE ‘ROMANTA’ PLUM CULTIVAR
145
Butac Mădălina, Nicolae Silvia, Chivu Mihai
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania

IV. TEHNOLOGII POSTRECOLTA
      
POSTHARVEST

Archive

2022, vol. XXXVIII
2021, vol. XXXVII
2020, vol. XXXVI
2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII