2012, vol. XXVIII

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE
   Genetic resources, Breeding of deciduous fruit trees species

1. SELECŢIA ASISTATĂ DE MARKERI PRIVIND RĂSPUNSUL LA ATACUL CIUPERCII VENTURIA INAEQUALIS LA DIFERITE GENOTIPURI DE MĂR
MARKER ASSISTED SELECTION OF VENTURIA INAEQUALIS FUNGUS ON DIFFERENT GENOTYPES OF APPLE

Bianca Ionela Pătraşcu
Research Station Horticultural Development Tg-Jiu, Romania

2. Viabilitatea şi Capacitatea de Germinare a Polenului la unele Genotipuri de Căpşun
Pollen Viability and Germination Capacity of Some Strawberry Genotypes

Monica Sturzeanu
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania

3. COMPORTAREA UNOR SOIURI DE NUC, ALUN ȘI CASTAN COMESTIBIL ÎN CONDIŢIILE ECOLOGICE DIN SUDUL ROMÂNIEI
BEHAVIOUR OF SOME WALNUT, HAZELNUT AND SWEET CHESTNUT CULTIVARS UNDER THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS FROM SOUTH OF ROMANIA

Mihai Botu1,2,  Adina Vicol3, Ion Botu2, Silvia Preda2, Gheorghe Achim1,2, Andreea Giorgota2
1University of Craiova, Faculty of Agriculture and Horticulture, Dept. of Horticulture and Food Science, Str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania
2University of Craiova – RSFG Vâlcea, Str. Calea lui Traian nr. 464, Rm. Vâlcea, Romania
3University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Faculty of Horticulture, Str. Mihail Sadoveanu nr. 3, Iasi, Romania

4. SENSIBILITATEA unor soiuri de păr la atacul focului bacterian (Erwinia amylovora, Burill)
Fire blight susceptibility of some pear varieties  (Erwinia amylovora, burill)

Zsolt Jakab- Ilyefalvi 1, Ioan Platon1 , Angela Festila1
1Fruit Research and Development Station Bistriţa, Romania

5. EVALUAREA CALITĂŢII FRUCTELOR LA CÂTEVA SOIURI DE COACĂZ NEGRU ÎN CONDIŢIILE DIN LUNCA ARGEŞULUI
EVALUATION OF FRUIT QUALITY IN SOME BLACK CURRANT CULTIVARS UNDER CONDITIONS OF MEADOW ARGES

Claudia Nicola, Chiţu Emil, Paulina Mladin, Irina Ancu, Alina Florea
Research Institute Fruit Growing Pitesti, Romania

6. EVALUAREA REZISTENŢEI la arsura bacteriană a unor noi soiuri de măr în CONDIŢII DE INFECŢIE NATURALĂ
EVALUATION OF SOME APPLE VARIETIES TO FIRE BLIGHT (ERWINIA AMYLOVORA) SUSCEPTIBILITY IN NATURAL FIELD CONDITIONS

Madalina Militaru1, Branişte Nicolae1, Madalina Butac1, Mirela Călinescu1, Adriana Sestras2 , Marioara Fodor3
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2Research Station for Fruit Growing Cluj Napoca, Romania
3Institute of Biology Bucharest, Romania

7. CRITERII PENTRU APRECIEREA MATURITĂŢII OPTIME DE RECOLTARE A PRUNELOR DESTINATE PIEŢEI DE FRUCTE PROASPETE LA UNELE SOIURI ROMANESTI
CRITERIA FOR HARVESTING PLUMS AT THE OPTIMUM MATURITY FOR ROMANIAN VARIETIES OF THE FRESH FRUIT MARKET

Madalina Butac,  Madalina Militaru, Sergiu Budan
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania


8. Studiul biotipurilor autohtone de arbusti fructiferi
The study of native small fruits biotypes

Irina Ancu1, Gheorghe Mladin 1, Alina Nuta 1, Monica Sturzeanu 1, Sergiu Ancu 1, Madalina Butac 1, Madalina Militaru 1
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania


II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI
    Fruit sustainable technologies – Environment protection

    
9. OSCILAȚIILE CREȘTERII ZILNICE A TRUNCHIULUI POMILOR ÎN PLANTAȚIILE IRIGATE DE MĂR DIN JUDEȚUL ARGEȘ, ÎN CONDIȚIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
DAILY STEM GROWTH PATTERN IN IRRIGATED APPLE ORCHARDS FROM ARGES COUNTY IN RELATION TO CLIMATE CHANGES

Emil Chitu1, Dorin Sumedrea1, Cristian Paltineanu2, Nicolae Tanasescu1
1Research Institute for Fruit Growing (RIFG) Pitesti, Romania
2Research Station for Fruit Growing Constanta, Romania


10. INFLUENŢA FERTILIZĂRII CHIMICE ASUPRA PROPRIETĂȚILOR FRUCTELOR LA CĂPŞUN
INFLUENCE OF CHEMICAL FERTILIZATION ON STRAWBERRY FRUIT PROPERTIES

Alina Florea1, Alexandru Teodorescu2
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2University of Pitesti, Romania


11. REALIZARI SI PERSPECTIVE LA CULTURA SPECIILOR POMICOLE  SÂMBUROASE PE SOLURI NISIPOASE
ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES ON STONE FRUIT SPECIES CULTURE ON SANDY SOILS

Anica Durău, Mihaela Croitoru, Milica Dima
Research- Development Center for Agricultural Plants on Sands Dabuleni, Romania


12. USE OF SOME FUNGICIDES IN CONTROL OF APPLE SCAB AND STORAGE DISEASES ON WINTER APPLES
FOLOSIREA UNOR FUNGICIDE IN CONTROLUL RAPANULUI SI A BOLILOR DE DEPOZIT LA MAR

Florin Cristian Marin1, Mihaela Sumedrea1, Mirela Călinescu1, Dorin Sumedrea1, Emil Chitu1, Nicolae Tănăsescu 1, Marioara Fodor2
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2Romanian Academy, Institute of Biology, Bucharest, Romania

 

13. INFLUENŢA NEUNIFORMITĂŢII DISTRIBUŢIEI APEI LA ECHIPAMENTELE DE IRIGARE LOCALIZATĂ, ASUPRA CREŞTERII ŞI FRUCTIFICĂRII MĂRULUI ÎN LIVEZI DE MARE DENSITATE
INFLUENCE OF WATER DISTRIBUTION UNIFORMITY, APPLIED THROUGH DRIP IRRIGATION EQUIPMENT, TO TREES GROWTH AND FRUCTIFICATION, IN HIGH DENSITY APPLE ORCHARDS

Nicolae Tănăsescu, Emil Chițu, Dorin Sumedrea, Florin Cristian Marin
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

14. Impactul aplicării fertilizanţilor foliari asupra calităţii producţiei de afin
Foliar nutrients impact on fruit quality and yield of highbush blueberry

Viorica Chiţu1, Emil Chiţu1, Irina Ancu1,Paulina Mladin1, Silvia Nicolae1
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

15. INFLUENTA SISTEMULUI DE INTRETINERE SI A FERILIZARII CU AZOT ASUPRA UNOR PROPRIETATI CHIMICE A SOLULUI DINTR-O PLANTATIE INTENSIVA DE PRUN
INFLUENCE OF MANAGEMENT SYSTEM AND N FERTILIZATION ON SOME SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN A PLUM HIGH DENSITY ORCHARD

Mihai Iancu
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania


16. ECHIPAMENT TEHNIC DE SORTARE-CALIBRARE MERE
TECHNICAL EQUIPMENT FOR SORTING APPLES BY SIZE

Lucretia Popa, Romeo Drăgan, George Lazăr, Vasilica Ştefan
National Institute of Research - Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry - INMA Bucharest, Romania

 

17. REINTEGRAREA ECOLOGICĂ, ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A SUPRAFEŢELOR DE TEREN AFECTATE DE EXPLOATAŢIILE  MINIERE ÎN JUDEŢUL GORJ
ECOLOGICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL REINTEGRATION OF THE MINING   AFFECTED LAND IN GORJ COUNTY

Ion Calinoiu1, Maria Calinoiu2
1Horticulture Research Station Development Tg-Jiu, Romania
2University "Constantin Brancusi" Tg-Jiu, Romania


18. ECHIPAMENT PENTRU INTRETINEREA LIVEZILOR
EQUIPMENT FOR ORCHARDS MAINTENANCE

Ivan Gheorghe, Emil Voicu
National Institute of Research - Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry - INMA Bucharest, Romania


19. ECHIPAMENTE MODERNE PENTRI ÎNFIINŢAREA LIVEZILOR
MODERN TECHNOLOGIES FOR ORCHARDS ESTABLISHING

Vasilică Grădinaru, Anişoara Păun,  Constantin Cota, Mircea Costin
National Institute of Research - Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry - INMA Bucharest, Romania


III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI
    Propagation, Virology and Tissue Culture

20. PROTOCOALE VALIDATE PENTRU MICROPROPAGAREA UNOR SPECII POMICOLE ÎN VEDEREA PRODUCERII STOCURILOR DE PLANTE PREBAZĂ
VALIDATED PROTOCOLS FOR MICROPROPAGATION OF SOME FRUIT SPECIES TO PRODUCE PRE-BASIC PLANT MATERIAL

Valentina Isac, Mihail Coman
Research Institute for Fruits Growing Pitesti, Romania


21. ÎNMULȚIREA  IN VITRO  A PORTALTOIULUI „ADAPTABIL”
IN VITRO PROPAGATION OF THE ”ADAPTABIL”  ROOTSTOCK

Catita Plopa1, Ion Duțu1, Marioara Fodor2
1 Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2 Romanian Academy – Institute of Biology Bucharest, Romania

Archive

2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII