2020, Vol. XXXVI

 

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE
GENETIC RESOURCES, BREEDING OF DECIDUOUS FRUIT TREES SPECIES

1. SCREENING-UL UNOR SOIURI ROMÂNEȘTI DE MĂR PENTRU GENELE DE REZISTENȚĂ LA RAPĂN
MOLECULAR SCREENING OF SOME ROMANIAN APPLE CULTIVARS FOR SCAB RESISTANCE GENE
5
Militaru Mădălina, Sturzeanu Monica, Iancu Adina
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2. DIVERSITATEA GENETICĂ A UNOR SOIURI DE PRUN OBȚINUTE DIN SOIUL ‘TULEU GRAS’
GENETIC DIVERSITY IN SELECTED PROGENY OF PLUM CULTIVAR ‘TULEU GRAS’
12
Butac Mădălina, Chivu Mihai, Mareși Eugenia
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
3. EVALUAREA UNOR SOIURI DE CIREŞ ÎN CONDIŢIILE DIN ZONA DE SILVOSTEPĂ A MOLDOVEI
EVALUATION OF SWEET CHERRY CULTIVARS UNDER THE CONDITIONS FROM THE SILVOSTEPPE AREA IN MOLDOVA
16
Iurea Elena, Corneanu Margareta, Sîrbu Sorina
Research Station for Fruit Growing Iasi, Romania

II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI
FRUIT SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – ENVIRONMENT PROTECTION

4. MIJLOACE BIOLOGICE DE COMBATERE A PRINCIPALILOR DĂUNĂTORI LA CIREȘ
BIOLOGICAL TOOLS FOR CONTROLLING THE MAIN PESTS OF SWEET CHERRY
22
Sumedrea Mihaela, Marin Florin Cristian, Călinescu Mirela, Chivu Mihai
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
5. CERCETĂRI PRIVIND MONITORIZAREA ŞI AVERTIZAREA TIMPURIE A ATACULUI DE MONILIA LAXA LA UNELE SOIURI DE CIREŞ ŞI PRUN
RESEARCHES ON MONITORING AND EARLY WARNING OF BROWN ROT MONILIA LAXA ATTACK ON SOME VARIETIES OF CHERRY AND PLUM
33
Marin Florin Cristian, Călinescu Mirela, Sumedrea Mihaela, Chitu Emil
Research Institute for Fruit Growing Piteşti, Romania
6. COMPORTAREA UNOR SOIURI DE NUC ȊN FAZĂ JUVENILĂ LA ATACUL BACTERIOZEI ŞI ANTRACNOZEI
BEHAVIOR OF SOME WALNUT VARIETIES UNDER JUVENILE PHASE TO BACTERIOSE AND ANTRACNOSE ATTACK
45
Marin Florin Cristian, Călinescu Mirela, Sumedrea Mihaela, Chitu Emil
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
7. EFECTUL APLICĂRII FERTILIZANȚILOR ECOLOGICI ASUPRA CREȘTERII ȘI FRUCTIFICĂRII LA ARONIA MELANOCARPA (Michx.) Elliot , SOIUL AUTOHTON 'MELROM'
THE EFFECT OF ECOLOGICAL FERTILIZATION ON GROWTH AND YIELD OF ARONIA MELANOCARPA (Michx.) Elliot, 'MELROM' ROMANIAN CULTIVAR
55

Călinescu Mirela1, Enescu (Mazilu) Ivona Cristina1,2*, Chițu Emil1, Butac Mădălina1, Sumedrea Mihaela1, Bălăuță Liviu1
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2University of Craiova, Craiova, Romania

III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI
PROPAGATION, VIROLOGY AND TISSUE CULTURE

8. PROTOCOL DE ÎNRĂDĂCINARE EX-VITRO A PORTALTOILOR DE FISTIC ÎN CONDIȚII FOTOMIXTROFICE ȘI FOTOAUTOTROFICE
A COMPREHENSIVE DESCRIPTION OF EX-VITRO ROOTING OF PISTACHIO ROOTSTOCKS GROWN IN PHOTOMIXOTROPHIC AND PHOTOAUTOTROPHIC CONDITION
66
Mohammad Javad Mahmoudi Meimand1, Mohammad Hossein Shamshiri2, Khalil Malekzadeh3, Mohammad Reza Dehghani4
1,2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran.
3,4 Department of Genetics and Crop production, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran.
9. MICROPROPAGAREA LA SPECIA PISTACIA LENTISCUS L. - OPTIMIZAREA PROTOCOLULUI DE STERILIZARE A SUPRAFEȚEI ȘI VENTILAȚIE FORȚATĂ ÎN CULTURA DE IMERSIE TEMPORARĂ
MICROPROPAGATION OF PISTACIA LENTISCUS L. - OPTIMIZATION OF THE SURFACE STERILIZATION PROTOCOL AND FORCED VENTILATION IN TEMPORARY IMMERSION CULTURE
75

Mohammad Javad Mahmoudi Meimand1, Barbara Ruffoni2, Carlo Mascarello3, Mohammad Hossein Shamshiri4, Khalil Malekzadeh5
1,4 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
5 Department of Genetics and Crop production, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2,3 Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Research Centre for Vegetable and ornamental crops, Sanremo, Italy

10. EVALUAREA STĂRII FITOVIRALE A UNOR LIVEZI DE PRUN DIN REGIUNEA MUNTENIA
ASSESSMENT OF THE PHYTOVIRAL STATUS OF SOME PLUM ORCHARDS
IN THE MUNTENIA REGION
83

Plopa Catița, Butac Mădălina
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania

11. VERGI ÎN PRODUCEREA MATERIALULUI DE ÎNMULȚIRE POMICOL LA PIERSIC
LINKS FOR MULTIPLICATION OF PEACH PROPAGATION MATERIAL
92

Corina Gavat1, Catița Plopa2, Cristina Moale1, Leinar Septar1
1 Research Station for Fruit Growing Constanta, Romania
2 Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

IV. TEHNOLOGII POSTRECOLTA
      POSTHARVEST

12. PROCESAREA MINIMALĂ PRIN DESHIDRATARE A MERELOR ECOLOGICE – ACCEPTANȚA CONSUMATORULUI
MINIMAL PROCESSING OF ORGANIC APPLES BY DRYING - CONSUMER ACCEPTANCE
99

Andreea Stan1, Mihai Frîncu1, Marian Vintilă2, Liliana Bădulescu1
1Research Center for Studies of Food Quality and Agricultural Products, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania
2Institute of Research and Development for Industrialization and Marketing of Horticultural Products, Bucharest, Romania

 

13. INFLUENTA DIFERITELOR METODE DE PASTRARE ASUPRA CALITATII FRUCTELOR LA UNELE SOIURI DE CIRES
THE INFLUENCE OF DIFFERENT STORAGE METHODS ON FRUITS QUALITY OF SOME SWEET CHERRY CULTIVARS
106

Butac Mădălina, Chivu Mihai
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

Archive

2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII