2010, vol. XXVI

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE

1. EVALUAREA REZISTENŢEI LA GER A FONDULUI DE GERMOPLASMĂ DE MUR (RUBUSSP.) DE LA ICDP PITEŞTI
Paulina Mladin, E. Chiţu, Viorica Chiţu, Gh. Mladin
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti

2. SOIURI NOI DE CIREŞ CREATE LA STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ BISTRIŢA
Angela Feştilă, Raveca Balaci, I. Zagrai, Luminiţa Zagrai, I. Platon
Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa

3. TRANSMITEREA ÎN DESCENDENŢĂ A CARACTERISTICILOR „PRODUCŢIA DE FRUCTE” ŞI „GREUTATEA FRUCTELOR” LA HIBRIZII F1 DE PRUN
Madalina Butac1, Madalina Militaru1, S. Budan1, Valentina Bozhkova2
1Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti
2Fruit Growing Institute Plovdiv, Bulgaria

4. EVALUAREA CALITĂŢII FRUCTULUI LA UNELE SOIURI DE MĂR REZISTENTE LA RAPĂN (VENTURIA INAEQUALIS)
Mădălina Militaru1, Emmanuel de Lapparent2, Mădălina Butac1, Claudia Nicola1
1Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti
2International Fruit Obtention Angers, France

5. EVALUAREA AGROBIOLOGICĂ A SOIULUI DE AFIN DELICIA COMPARATIV CU SOIUL MARTOR BLUERAY
Irina Ancu, Paulina Mladin, M. Iancu, Gh. Mladin, S. Ancu
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti

6. CERCETĂRI PRIVIND DINAMICA UNOR ÎNSUŞIRI FIZICO-CHIMICE PE PERIOADA MATURĂRII FRUCTELOR LA UNELE SOIURI DE CIREŞ
Elena Iurea, Sorina Sîrbu, G. Corneanu, L. Petre
Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi

7. AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE OFERITE DE CULTURA SOIURILOR DE NUC CU FRUCTIFICARE LATERALĂ ÎN ZONA SUBCARPATICĂ A OLTENIEI
M. Botu1, I. Botu1, Maria Tudor1, Alex Papachatzis2
1Universitatea din Craiova - SCDP Vâlcea
2Tehnological Education Institution of Larissa

8. “JING-LING” UN NOU SOI DE CIREŞ CU REZISTENŢĂ LA CRĂPARE A FRUCTELOR
Chen Qiufang1, Wang Min1, Wang Guoping1, Tian Jianbao1, S. Budan2
1Institutul de Pomologiee, Academia de Stiinte Agricole Shanxi, Taigu 030815, China 030815, China
2Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti

9. LIMITE DE VARIABILITATE ALE UNOR INDICATORI BIOCHIMICI DE CALITATE AI FRUCTELOR LA DIFERITE SPECII DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI
Nicola Claudia, Silvia Nicolae, Paulina Mladin, S. Budan, Irina Ancu, Alina Nuţă, Ioana Miu
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti

10. CERCETĂRI ASUPRA VIABILITĂŢII ŞI CAPACITĂŢII GERMINATIVE A POLENULUI LA UNELE SOIURI ROMÂNEŞTI DE CAIS
Maria Iordache1, Tatiana Sesan2, M. Andrei3, Adela Barbulescu1, Viorica Balan3, M. Roman1
1Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa
2Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie
3Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Horticultură

11. METODOLOGIE DE SCURTARE A TIMPULUI DE OBTINERE A SOIURILOR DE MAR CU REZISTENTA GENETICA LA BOLI
Valeria Petre, Gh. Petre
Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti

II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI

    
12. ANALIZA RISCULUI DE EROZIUNE ÎN ZONELE HORTICOLE FOLOSIND PROGRAME GRATUITE ŞI MODELE DIGITALE
P. Cârdei, V. Muraru, Raluca Sfiru, I. Pirna
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei
Alimentare – INMA

13. INFLUENŢA SUBSTRATULUI DE PLANTARE ASUPRA NATURII ŞI INTENSITĂŢII CORELAŢIILOR DINTRE UNELE CARACTERISTICI DE CREŞTERE, FRUCTIFICARE ŞICALITATEA PRODUCŢIEI DE FRUCTE LA ŞAPTE SOIURI DE AFIN ÎN PRIMII CINCI ANI DE RODIRE
M. Iancu, Irina Ancu, Paulina Mladin, Nicolae Silvia
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti

14. EFECTUL TRATAMENTELOR CU FRUCOL ASUPRA FLORESCENŢEI CLOROFILEI LA SOIURILE DE MĂR JONATHAN ŞI IDARED
Viorica Chiţu1, E. Chiţu1, Aura – Dana Ştefan2, Marina Murgea - Cârjaliu2, Camelia Cristea2, L. Filipescu2
1Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti
2Universitatea Politehnică din Bucureşti

15. EFECTUL APLICĂRII PROGRAMELOR DE FITOPROTECŢIE ŞI A CĂRBUNELUI NEGRU ASUPRA SĂNĂTĂŢII LIVEZILOR MODERNE DE MĂR
F.C. Marin.1, Mihaela Sumedrea1, D.Sumedrea1, Mirela Călinescu1, E. Chitu1, N. Tănăsescu1, Raluca
Murariu2
1Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti
2Biophan SRL Curtea de Arges

16. CERCETĂRI PRIVIND INFECŢIA CU VIRUSURILE PPV, PDV ŞI ACLSV LA UNELE GENOTIPURI LOCALE DE PRUN
Silvia Preda, M. Botu, Silvia Poenaru
Universitatea din Craiova, Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea

17. REZULTATE EXPERIMENTALE PRIVIND EFICACITATEA UNOR PESTICIDE DESTINATE COMBATERII ACARIENILOR IN LIVEZILE DE MAR A SCDVV BLAJ
Liliana Tomoiaga, Maria Comşa
Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

18. PREVENIREA ŞI COMBATEREA PATOGENULUI VENTURIA INAEQUALIS ÎN CONDIŢIILE ANULUI 2010 LA SCDP IAŞI
Ramona Beşleagă
Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi

19. PREVENIREA ŞI COMBATEREA PRINCIPALILOR PATOGENI ŞI DĂUNĂTORI LA SPECIA CIREŞ
E. Cârdei, Ramona Beşleagă, G. Corneanu
Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi

20. EFECTELE REFRIGERĂRII ŞI ATMOSFEREI MODIFICATE ASUPRA CALITĂŢII CAPŞUNILOR
Cristina Petrisor, Alina Ilie, Adela Barbulescu, Andreea Petcu, Maria Dumitru
Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Băneasa

21. CERCETĂRI PRIVIND DENSITATEA MICROBIOLOGICĂ A FUNGILOR ÎN PERIOADA SEPT. 2007 - FEBR. 2008 PE LOTUL EXPERIMENTAL DE CĂPŞUN DE LA ICDP PITEŞTI
Camelia Cristea1, Virginia Burghelaea1, Viorica Chiţu2, Fănică Murariu 3, C. Delcea4
1Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti
3SC BIOPHAN Natura Naturans Băiculeşti-Curtea de Argeş
4Liceul Bilincv „Miguel de Cervantes” Bucureşti

22. CREŞTEREA ŞI FRUCTIFICAREA MĂRULUI ÎN DEPENDENŢĂ DE MULCIREA SOLULUI ŞI FORMAREA DIRECŢIONATĂ A SISTEMELOR RADICULARE
I. Bogdan
Scientific and Practical Institute of Horticulture and Food Technologies Chisinau

23. CERCETĂRI CU PRIVIRE LA INTERACŢIUNEA DINTRE SUPRAFAŢA FOLIARĂ ŞI RECOLTA AGRIŞULUI
Parascovia Sava
Scientific and Practical Institute of Horticulture and Food Technologies Chisinau

24. INFLUENŢA FERTILIZĂRILOR CHIMICE ASUPRA PARTICULARITĂŢILOR DE FRUCTIFICARE LA VIŞIN
Fl. Iacob, M. Dascălu, M. Istrate
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iași

III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI

25. OBŢINEREA MATERIALULUI SĂDITOR DE PRUN LIBER DE VIROZE PRIN METODE INVITRO
Catiţa Plopa1, Snejana Milusheva2, Mădălina Maria Butac1, Silvia Ana Preda3, Valentina Isac1
1Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti
2Fruit Growing Institute Plovdiv, Bulgaria
3Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea

26. UN NOU PORTALTOI VEGETATIV INTERSPECIFIC DE CIREŞ. STUDII ÎN FAZA DE PEPINIERĂ ÎN INTERACŢIUNE CU CINCI VARIETĂŢI
Gh. Mladin, S. Ancu, Cr. Mazilu
1Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti

27. COMPORTAREA UNOR SOIURI DE CAIS ÎN FAZA DE MULTIPLICARE IN VITRO
Mirela Călinescu 1, Maria Isac 1, A. Ciobanu2
1Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti
2Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură

28. COMPORTAREA VARIETĂŢILOR ORNAMENTALE DE ACER PLATANOIDES ‘GLOBOSUM’ ŞI ‘CRIMSON KING‘ ÎN FAZA DE INIŢIERE IN VITRO
Manuela Elena Concioiu, Magdalena Duţă, Mihaela Ileana Oprea, Al. Teodorescu
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti

29. SCHEMA DE PRODUCERE IN VITRO A MATERIALULUI SĂDITOR PENTRU SPECIA ARNICA MONTANA L.
Magdalena Duţă, Al. Teodorescu, V. Alexiu şi Monica Neblea
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti

30. EFECTUL CROMATIC AL FLORILOR, FRUCTELOR ŞI RAMURILOR, VĂZUT CA O SURSĂ DE CULOARE ÎN PEISAJUL VEGETAL
Roxana Negrea, Cristina Zlati
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iași

Archive

2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII