2017, vol. XXXIII

 

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE
   Genetic resources, Breeding of deciduous fruit trees species

1. EVALUAREA AGROBIOLOGICĂ A UNOR GENOTIPURI ROMÂNEȘTI DE CĂTINĂ
AGROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF SOME ROMANIAN SEA BUCKTHORN GENOTYPES
6
Ancu Irina1, Stanciu Cosmina Luminita2, Sturzeanu Monica1, Sestras Adriana3
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2State Institute for Variety Testing and Registration, Bucharest, Romania
3University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania

 

CALITATEA UNOR SOIURI ROMANEŞTI ÎN RAPORT CU CERINŢELE CONSUMATORULUI
QUALITY OF SOME ROMANIAN CULTIVARS IN CORRELATION WITH CONSUMER PREFERENCES
11
Butac Madalina, Militaru Madalina
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

VARIABILITATEA CONTINUTULUI DE POLIFENOLI SI DE ANTOCIANI TOTALI DIN FRUCTELE DE LONICERA
VARIABILITY OF THE CONTENT OF POLIFENOLS AND TOTAL ANTOCIANS IN BLUE HONEYSUCKLE FRUITS
18
Ciucu Mihaela, Nicola Claudia, Florea Alina
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

CARACTERISTICI ALE SOIURILOR DE NUC DIN ZONA DE NORD EST A ROMÂNIEI
CHARACTERISTICS OF WALNUT TREE CULTIVARS FROM NORTH - EASTERN AREA OF ROMANIA
24
Sîrbu Sorina, Iurea Elena, Corneanu Margareta, Perju Ionel
Research Station for Fruit Growing, Iaşi, Romania

 

EVALUAREA UNOR GENOTIPURI DE CĂPȘUN UTILIZATE IN PROGRAMUL DE AMELIORARE PENTRU CREȘTEREA REZISTENȚEI LA BOLI
ASSESSING SOME STRAWBERRY GENOTYPES USED IN BREEDING PROGRAMME FOR INCREASING RESISTANCE TO DISEASES
29
Sturzeanu Monica1, Calinescu Mirela1, Fralova Liudmila2, Klakotskaya Natallia2, Ancu Irina1, Sumedrea Mihaela1, Marin Florin Cristian1
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2Institute for Fruit Growing Minsk, Belarus

 

REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND PERFORMANTA AGRONOMICA A PRUNULUI TRANSGENIC „HONEYSWEET” IN CONDITIILE GEO-CLIMATICE ALE ROMANIEI
PRELIMINARY RESULTS ON AGRONOMIC PERFORMANCE OF ‘HONEYSWEET' TRANSGENIC PLUM UNDER GEO-CLIMATIC CONDITIONS OF ROMANIA
35
Zagrai Ioan, Zagrai Luminita-Antonela, Guzu Georgeta
Research Station for Fruit Growing Bistrita, Romania

 

II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI
     Fruit sustainable technologies – Environment protection

 

SISTEME NOI DE CONDUCERE A ARONIEI MELANOCARPA L. PE VERTICALĂ
NEW VERTICAL TRAINING SYSTEMS FOR ARONIA MELANOCARPA L
41
Asănică Adrian, Stănică Florin, Iacob Alexandru
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest

 

EFECTUL FERTILIZĂRII FOLIARE CU BOR ASUPRA REZISTENȚEI LA ÎNGHEȚ A MUGURILOR FLORIFERI, LEGĂRII FRUCTELOR ȘI CALITĂȚII POLENULUI LA UNELE SOIURI DE VIŞIN ÎN LETONIA
THE EFFECT OF FOLIAR BORON APPLICATION ON FLOWER BUD WINTERHARDINESS, FRUIT SET AND POLLEN QUALITY OF SOUR CHERRIES IN LATVIA
47
Feldmane Daina1, Militaru Madalina2, Butac Madalina2, Pole Valentīna1
1Institute of Horticulture, Latvia University of Agriculture
2Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

EFECTUL PRODUSELOR PE BAZĂ DE CALCIU ASUPRA CALITĂŢII CIREŞELOR ŞI PRUNELOR
EFFECT OF CALCIUM BASED PRODUCTS ON CHERRIES AND PLUMS QUALITY
53
Marin Florin Cristian1, Calinescu Mirela1, Sumedrea Mihaela1, Chitu Emil1, Tănăsescu Nicolae2, Moga Cristina3
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2National Research Institute for Horticultural and Biotechnology Stefanesti, Romania
3OMYA Calcita Romania SRL

 

APARIȚIA VIRULENȚEI ÎN AGROSISTEMUL POMICOL: STUDIU DE CAZ VENTURIA INAEQUALIS LA SOIURILE VF DE MĂR CULTIVATE ÎN ROMĂNIA
EMERGE OF VIRULENCES IN AGROSYSTEMS: VENTURIA INAEQUALIS AT VF APPLE CULTIVARS GROWN IN ROMANIA AS A CASE STUDY
60
Militaru Mădălina, Călinescu Mirela, Butac Mădălina
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

TEHNOLOGII DE CULTIVARE A AGRIȘULUI ȘI EFICIENȚA ECONOMICĂ A PRODUCȚIEI DE FRUCTE
CULTIVATION TECHNOLOGIES OF GOOSEBERRY AND FRUITS PRODUCTION ECONOMIC EFFICIENCY
67
Sava Parascovia
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology, 14 Costiujeni str., Kishinau, MD 2019, Republic of Moldova

 

COMPORTAREA UNOR SOIURI ROMÂNEŞTI DE NUC LA ATACUL DE ANTRACNOZA (GNOMONIA LEPTOSTYLA)
BEHAVIOUR OF SOME ROMANIAN WALNUT VARIETIES AT ANTRACHNOSIS (GNOMONIA LEPTOSTYLA) ATTACK (DC.) Trav
71

Cristian Marin, Sergiu Ancu, Claudia Nicola
Research Institute for Fruit Growing Pitesti Romania

 

III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI
      Propagation, Virology and Tissue Culture

 

COMPORTAREA PORTALTOIULUI DE CAIS APRICOR LA ÎNMULȚIREA PRIN BUTAȘI VERZI
BEHAVIOUR OF THE VEGETATIVE ROOTSTOCK FOR APRICOT APRICOR TO PROPAGATION BY SOFTWOOD CUTTINGS
79
Nicolae Silvia, Mazilu Craisor, Duțu Ion
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

EVALUAREA STĂRII VIROTICE A PLANTAȚIILOR MAMĂ CATEGORIA BAZA ȘI CERTIFICAT LA PRINCIPALELE SPECII SÂMBUROASE ÎN ZONA ARGEȘ
EVALUATION OF VIRAL STATUS OF MOTHER PLANTATIONS BASE AND CERTIFICATE CATEGORY TO THE MOST IMPORTANT STONY SPECIES IN ARGEŞ AREA
84
Plopa Catița, Isac Valentina, Mazilu Crăișor, Dragomir Iosif
Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania

 

REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND INDUCEREA FORMĂRII DE LĂSTARI ANTICIPAŢI LA SPECIA PRUN (PRUNUS DOMESTICA L.) ÎN PEPINIERA POMICOLĂ
PRELIMINARY RESULTS REGARDING INDUCING OF FEATHERING AT PLUM (PRUNUS DOMESTICA L.) IN FRUIT TREE NURSERY
89
Jakab-Ilyefalvi Zsolt
Research Station for Fruit Growing Bistrita, Romania

 

IV. TEHNOLOGII POSTRECOLTA
      POSTHARVEST

 

INFLUENŢA DIFERITELOR METODE DE PĂSTRARE ASUPRA CALITĂŢII MERELOR INFLUENCE OF DIFFERENT STORAGE METHODS ON APPLE FRUITS QUALITY 93

Sumedrea Dorin1, Florea Alina1, Sumedrea Mihaela1, Coman Radu1, Militaru Mădălina1, Chiţu Emil1, Butac Mădălina1, Marin Florin Cristian1, Nicola Claudia1, Ciucu Mihaela1, Veringa Daniela2
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2Research and Development Institute for Industrialization and Marketing of Horticultural Products

 

 

 

Archive

2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII