2011, vol. XXVII

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE

1. EVALUAREA CALITĂŢII FRUCTELOR LA SELECŢIILE VALOROASE DE LONICERA
FRUCTIFERĂ (LONICERA CAERULEA VAR. KAMTSCHATICA)

Irina Ancu, Gheorghe Mladin , Paulina Mladin, Sergiu Ancu
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

2. CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA PARTENERILOR DE COMBINAŢII HIBRIDE ASUPRA
GERMINĂRII SÂMBURILOR DE PRUN (PRUNUS DOMESTICA L.)

Madalina Butac1, Madalina Militaru1, Sergiu Budan1, Valentina Bozhkova2
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2Fruit Growing Institute Plovdiv, Bulgaria

3. FONDUL DE GERMOPLASMĂ ŞI UTILIZAREA LUI ÎN PROGRAMUL ROMÂNESC DE
AMELIORARE LA PRUN

Madalina Butac1, Mihai Botu2, Madalina Militaru1, Sergiu Budan1
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2Fruit Research&Development Station Valcea, Romania

4. EXTINDEREA PERIOADEI DE COACERE LA CAIS UTILIZAND DOUA NOI SELECTII DE
CAIS OBTINUTE LA S.C.D.P BANEASA

Dumitru Maria, Petrisor Cristina, Barbulescu Adela, Roman M., Petcu Andreea, Ilie Alina
Research and Development Station for Fruit Tree Growing- Baneasa, Bucharest, Romania

5. UN NOU PROGRAM DE AMELIORARE PRIVIND REZISTENTA LA PPV ÎN CATEVA
DESCENDENTE HIBRIDE DE CAIS CU PROVENIENTA ROMANEASCĂ

Ligia Ion1, C. Moale2
1University of Agronomy Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania
2Fruit Research & Development Station Constanta, Romania

6. CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA UNOR PARAMETRI POMOLOGICI LA CIREŞ ÎN
CONDIŢIILE ZONEI DE NE A ROMÂNIEI

Elena Iurea1, Gică Grădinariu2, Gelu Corneanu1, Sorina Sîrbu1
1Research Station for Fruit Growing Iasi, Romania
2University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Romania

7. VARIABILITATEA CONŢINUTULUI ÎN ANTOCIANI ŞI SUBSTANŢE TANOIDE A FRUCTELOR
UNOR GENOTYPURI DE Lonicera caerulea var. kamschatica, Aronia melanocarpa and
Berberis thunbergii var. atropurpurea

Paulina Mladin 1, Gh. Mladin1, Eliza Oprea2, Maria Rădulescu1and Claudia Nicola1
1Research Institute for Fruits Growing, Piteşti, Romania;
2University of Bucharest, Faculty of Chemistry, Bucharest, Romania

8. CARACTERIZAREA PRELIMINARĂ A UNOR SOIURI ROMÂNEŞTI DE MĂR DUPĂ
PĂSTRAREA ÎN DEPOZITUL FRIGORIFIC

Militaru Mădălina¹, N. Branişte¹, S. Budan¹, Butac Mădălina ¹, Chiţu Viorica¹, Diaconu Cosmina2
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2The State Institute for Variety Testing and Registration, Romania

9. SOIURI DE PERE OBTINUTE LA STATIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURA – VOINESTI

Nistor Andreies, Mihaiela Erculescu
Research Station for Fruit Growing Voineşti, Romania

10. REZULTATE OBŢINUTE PRIN PROMOVAREA METODOLOGIEI DE SCURTARE A DURATEI
DE CREARE A SOIURILOR DE MĂR CU REZISTENŢĂ GENETICĂ LA BOLI

Valeria Petre, Gheorghe Petre
Research Station for Fruit Growing Voineşti, Romania

II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI

    
11. COMPOZITIA CHIMICĂ ESENTIALĂ A FRUNZELOR SI FRUCTELOR DE AFIN CRESCUT PE
TREI SUBSTRATURI DE PLANTARE

Irina Ancu, Silvia Nicolae, Claudia Nicola, Paulina Mladin, Sergiu Ancu
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

12. COMPORTAREA UNOR SOIURI MODERNE DE CIREŞ ALTOITE PE DIFERITI PORTALTOI IN
ZONA BUCURESTIULUI

Adrian Asanica, Valerica Tudor
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania

13. REZULTATE PRIVIND EFICACITATEA UNOR PRODUSE DE PROTECŢIA PLANTELOR LA
SCDP IAŞI

Beşleagă Ramona, Cîrdei Eugen
Research Station for Fruit Growing Iaşi, Romania

14. EFICACITATEA BIOLOGICĂ A UNOR PRODUSE NOI, ÎN COMBATEREA MOLIEI PIELIŢEI
FRUCTELOR (ADOXOPHYES RETICULANA Hb.) ÎN CONDIŢIILE BAZINULUI POMICOL
VOINEŞTI

Cecilia Bolbose
Research Station for Fruit Growing Voineşti, Romania

15. COMPORTAREA UNOR SOIURI DE MĂR CU REZISTENŢĂ GENETICĂ LA BOLI, ÎN SISTEM
DE MARE DENSITATE, ÎN CONDIŢIILE DE LA VOINEŞTI - DÂMBOVIŢA

D.N.Comănescu, Gheorghe Petre, Valeria Petre
Research Station for Fruit Growing Voineşti, Romania

16. INFLUENŢA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI SI FUNCTIONALI AI UTILAJELOR DE
STROPIT IN POMICULTURA ASUPRA INDICILOR CALITATIVI DE LUCRU

Gheorghe Erculescu
Research Station for Fruit Growing Voineşti, Romania

17. CERCETĂRI PRIVIND AVERTIZAREA TIMPURIE ASUPRA RISCULUI INFECŢIILOR CU
BACTERIA ERWINIA AMYLOVORA LA CÂTEVA SOIURI NOI DE MĂR

Marin F.C., Sumedrea Mihaela, Călinescu Mirela, Sumedrea D., Chitu E., Tănăsescu N.
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

18. TENDINŢE NOI PRIVIND EVAPOTRANSPIRAŢIA ŞI CERINŢELE PENTRU APA DE IRIGARE
A UNOR CULTURI HORTICOLE ÎN PRIMUL DECENIU AL SECOLULUI XXI ÎN SUDUL
ROMÂNIEI

Cristian Paltineanu1, Emil Chitu2 and Emilia Mateescu3
1Research Station for Fruit Growing Constanta, Romania
2Research Institute for Fruit Growing, Pitesti, Romania
3National Meteorological Administration, Bucharest, Romania

19. CONSERVAREA PERIOADEI DE CONSUM PENTRU UNELE SOIURI DE CIRES SI VISIN,
UTILIZAND ATMOSFERA CONTROLATA

Temocico Georgeta, Eugenia Alecu, Iulian Alecu
University of Agronomical Sciences and Veterinary Bucharest, Romania

20. ROLUL APEI REVITALIZATE IN SISTEMELE BIOLOGICE
Yurii Rakhmanin, Alecu Ioan-Nicolae, Georgeta Temocico
Russian Academy of Natural Sciences
University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania

21. IRIGAREA PRIN PICURARE AFECTEAZĂ PRODUCŢIA DE MERE
Georgeta Temocico, Iulian Alecu, Eugenia Alecu
University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania

III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI

22. MICROPROPAGAREA UNOR SOIURI DE MUR FARA SPINI
Clapa Doina1, Alexandru Fira1, Catita Plopa2, A. Vescan3
1Fruit Research Station Cluj. Romania
2Research Institute for Fruit Growing, Pitesti, Romania
3University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania

23. NOI PORTALTOI DE PRUN REALIZAŢI LA INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI

Ion Duţu, Crăişor Mazilu, Ancu Sergiu
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

24. COMPORTAREA GENOTIPURILOR ROMÂNEŞTI DE PRUN LA INFECŢIILE ARTIFICIALE CU
PPV (PLUM POX VIRUS)

Ligia Ion1, D. Hoza, I. Zagrai2 ., C. Moale3, S. Preda4, V. Stoian1, L. Septar3
1University of Agronomy Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania
2Fruit Research & Development Station Bistrita, Romania
3Fruit Research & Development Station Constanta, Romania
4Fruit Research & Development Station Valcea Romania

25. REZULTATE PRIVIND IMPACTUL CONTAMINĂRILOR MICROBIENE ÎN LABORATORUL DE
CULTURI DE TESUTURI AL ICDP PITESTI

Valentina Isac 1, Camelia Cristea2
1Research Institute for Fruits Growing Pitesti, Romania
2University Politechnica Bucharest, Romania

26. DETERMINAREA APEI ŞI SUBSTANŢEI USCATE PRIN METODA GRAVIMETRICĂ LA
ARBORII DE CHAMAECYPARIS LAWSONIANA BLUE PIRAMIDAL (A. MURR.) PARL

Lamban Carmen1, Zamfirache Maria-Magdalena2, Corneanu Gelu1, Corneanu Margareta1
1Research Station for Fruit Growing Iasi, Romania
2University Al.I. Cuza Iasi, Faculty of Science Biology, Iasi, Romania

27. CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA ÎN PEPINIERĂ A UNOR PORTALTOI VEGETATIVI
AUTOHTONI COMPARATIV CU PORTALOIUL COLT, ÎN INTERACŢIUNE CU DIFERITE
SOIURI DE CIREŞ

V.A. Maier 1, G.Ropan1, Gh.Mladin2
1University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Cluj – Napoca, Romania
2Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

28. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE ALTOIRE A UNOR SOIURI DE CIREŞ PE PORTALTOI
VEGETATIVI FOLOSIND PRODUSUL ECOLOGIC „CERALTIN ®"

Gh. Mladin1, Teodora Panea 2, A. Maier3, I. Dragomir1
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2CCDB BIOS Cluj-Napoca, Romania
3Nursery AIUD, Romania

29. SCHIMBĂRI BIOCLINICE DATORATE INFLUENŢEI VIRUSULUI PDV ASUPRA UNOR SOIURI
DE PRUN ŞI CELE DATORATE VIRUSULUI ACLSV ASUPRA UNOR SOIURI DE MĂR

Catita Plopa1, Claudia Nicola1, Sina Cosmulescu2
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2University of Craiova, Faculty of Horticulture, Romania

 


▲sus▲

7. Peer review


All articles submitted for publication to the “Scientific Papers of the Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania” are subject to expert scrutiny;
Contributions should comply with the publication guidelines;
Papers should be submitted both in electronic form and as hard paper;
Manuscripts may be submitted directly to the editorial board of the journal or via e-mail: office@icdp-pitesti.ro
Contributions will be reviewed by 2-3 experts in the given field;
The scientific reviewers and members of the Editorial board are PhD scholars and academics;
Reviewers will evaluate the articles based on the following criteria:
- journal requirements - structure, form, content, scientific relevance;
- scientific (theoretical and/or practical) contribution in the field;
- clearly presented and argued results;
- relevant and up-to-date bibliographical references;
- compliance with ethical and moral norms;

Manuscripts that fail to comply with the publication requirements will be returned to their authors for further revision;
The Editorial Board reserves the right to reject any papers that do not conform to standard scientific content, presentation, and revision according to the reviewers’ recommendations and observations;
It is not the reviewers’ duty to operate any correction of the articles submitted;
The Journal and its editors accept no liability for the accuracy of the calculations, experimental data, views expressed or statements made by the contributors;

Authors are responsible for the factual accuracy and copyright of their contributions.
▲sus▲

8. Abstracted and/or indexed


Index Copernicus
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus (Elsevier)

 

▲sus▲

 

 

Archive

2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII