2015, vol. XXXI

 

I. RESURSE GENETICE, AMELIORAREA SPECIILOR POMICOLE
   Genetic resources, Breeding of deciduous fruit trees species
            

PURIFICAREA ȘI CARACTERIZAREA POLIGALACTURONAZEI - INHIBITOR AL PROTEINEI DIN SOIURILE DE PAR ASIATIC
PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF POLYGALACTURONASE - INHIBITING PROTEIN FROM ASIAN PEAR VARIETIES

Y.H.Han1, G.Tian1, J.B Tian1, M. Pastore2, L.C.Greve3, A. Vicente3, J.M. Labavitch3, R. Gregori4
1Shanxi Academy of Agricultural Science, Taiyuan, 030031, Shanxi, P.R. China
2Unità di Ricerca in Frutticoltura, Council for Research in Agriculture (C.R.A.), Caserta, Italy
3Department of Plant Science, University of California, Davis-CA, USA
4CRIOF-DIPROVAL, Alma Mater Studiorum, University of Bologna, Italy

 

CLONAREA ȘI SECVENȚIEREA PGIP DIN MIGDALUL ’JIN SERIA’ (PRUNUS DULCIS)
CLONING AND SEQUENCING OF PGIP FROM ‘JIN SERIES’ ALMOND (PRUNUS DULCIS)
Yuhu Han1, Ge Tian2, Yanxia Wu1, Yiwen Ji1,Qiufen Cao2, Jian-bao Tian2
1Institute of Pomology , Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Taigu, Shanxi 030815 China
2Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Longcheng St 81, Taiyuan, Shanxi 030031 China

 

EVALUAREA CALITĂŢII FRUCTELOR LA UNELE SOIURI DE CĂPŞUN (FRAGARIA X ANANASSA L. DUCH.)
THE EVALUATION OF FRUITS QUALITY IN SOME STRAWBERRY CULTIVARS (FRAGARIA X ANANASSA L. DUCH.)

Sturzeanu Monica, Ancu Irina, Chitu Emil
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

ACUMULAREA SUBSTANȚELOR NUTRITIVE ÎN FRUCTELE SPECIILOR ARBUSTIVE
NUTRIENTS ACCUMULATION IN FRUITS OF BERRY SPECIES

Sava Parascovia, Calaraș Cristina, Tcaci Valentina, Gherasimova Elena, Crivaia Parascovia, Vițelaru Olga
Institute of Scientific and Practical Horticulture and Food Technologies, Chisinau, Republic of Moldova

 

EVALUAREA REZISTENŢEI LA BOLI ŞI DAUNĂTORI A UNOR SOIURI VECHI DE MAR
EVALUATION OF RESISTANCE TO PESTS AND DISEASES OF SOME OLD APPLE VARIETIES

Militaru Madalina, Butac Madalina, Sumedrea Mihaela, Călinescu Mirela, Marin F. C.
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

EVALUAREA UNOR SOIURI NOI DE PRUN DESTINATE CONSUMULUI IN STARE PROASPATA IN CORELATIE CU CERINTELE CONSUMATORILOR
EVALUATION OF SOME NEW PLUM CULTIVARS FOR FRESH CONSUMPTION IN CORRELATION WITH CONSUMER PREFERENCES

Butac Madalina, Militaru Madalina, Plopa Catita, Sumedrea Mihaela
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

CALITATEA FRUCTELOR LA UNELE SELECTII VALOROASE DE COACAZ
THE FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS TO SOME VALUABLE BLACK CURRANS SELECTIONS

Ancu Irina, Sturzeanu Monica
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

CERCETARI PRIVIND EFECTUL SECETEI DIN 2015 ASUPRA CRESTERILOR ANUALE DIN PLANTATIILE DE CONIFERE
RESEARCH ON THE INFLUENCE OF DROUGHT IN 2015 TO SPECIES OF CONIFER PLANTATIONS ON THE ANNUAL INCREASES

Lamban Carmen, Corneanu Margareta
Research Station for Fruit Growing Iasi, Romania

 

II. TEHNOLOGII POMICOLE DURABILE – PROTECŢIA MEDIULUI
FRUIT SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – ENVIRONMENT PROTECTION

 

VIGOAREA POMILOR EXPRIMATĂ PRIN VOLUMUL COROANEI LA UNELE SOIURI DE NECTARIN ÎN FUNCȚIE DE FORMA DE COROANA
THE VIGOUR AS CANOPY VOLUME OF CERTAIN NECTARINE TREE CULTIVARS ACCORDING TO THE CANOPY SHAPE

Moale Cristina
Research Station for Fruit Growing Constanta, Romania

 

PRODUCTIVITATEA UNOR SOIURI DE MIGDAL IN DOBROGEA
PRODUCTIVITY OF SOME ALMOND VARIETIES IN DOBROGEA

Gavăt Corina1, Militaru Mădălina2, Dumitru Liana Melania1, Opriță Alexandru1, Miron Liliana3
1Research Station for Fruit Growing Constanta, Romania
2Research Institute for Fruit Growing Pitești, Romania 
3 Ovidius University Constanta, Romania

 

STUDIUL DISTRIBUȚIEI SPAȚIALE A CURBELOR CARACTERISTICE ALE APEI DINTR-UN SOL CU TEXTURĂ LUTO-NISIPOASĂ ȘI CONSECINȚELE REFERITOARE LA APLICAREA IRIGĂRII ÎNTR-O LIVADĂ INTENSIVĂ DE PRUN
INVESTIGATING SPATIAL DISTRIBUTION OF THE SOIL–WATER CHARACTERISTIC CURVES AND CONSEQUENCES IN IRRIGATION APPLICATION WITHIN A SANDY-LOAM SOIL IN AN INTENSIVE PLUM TREE ORCHARD

Paltineanu Cristian1, Calciu Irina1, Vizitiu Olga1, Chitu Emil2, Tanasescu Nicolae2
1National Research Institute for Soil Science, Agrochemistry and Environmental Protection - ICPA, Bucharest, Romania
2 Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

STUDII PRIVIND EVOLUŢIA UNOR ÎNSUŞIRI ALE CALITĂŢII MERELOR  PE PERIOADA PĂSTRĂRII ÎN DEPOZITE FRIGORIFICE
STUDIES ON THE EVOLUTION OF APPLE  FRUITS QUALITY DURING THE PRESERVATION PERIOD IN COLD STORAGE FACILITIES

Tanasescu Nicolae1, Chitu Emil1, Sumedrea Dorin1, Marin Cristian1, Popa Lucretia2, Sovaiala Gheorghe3
1Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania
2National Institute for Mechanization of Agriculture Bucharest, Romania
3Research Institute for Hydraulic and Pneumatic - Bucharest (INOE 2000- IHP), Romania

 

BIOLOGIA GARGARITEI FLORILOR DE MAR IN CONDITIILE METEOROLOGICE ALE ANULUI 2015 LA S.C.D.P. BISTRITA
BIOLOGY OF THE APPLE BLOSSOM WEEVIL (ANTHONOMUS POMORUM, L.) ACCORDING TO THE METEOROLOGICAL CONDITIONS OF YEAR 2015 AT R.S.F.G. BISTRIŢA

Jakab-Ilyefalvi Zsolt
Research Station for Fruit Growing Bistrita, Romania

 

COMPORTAREA UNOR SOIURI ROMÂNEȘTI DE NUC LA ATACUL SCIAPHOBUS SQUALIDUS GYLL.
BEHAVIOR OF SOME ROMANIAN WALNUT VARIETIES TO SCIAPHOBUS SQUALIDUS GYLL. ATTACK

Marin Florin-Cristian, Ancu Sergiu, Sumedrea Mihaela, Calinescu Mirela
Research Institute for Fruit Growing Pitesti, Romania

 

MONITORIZAREA PRINCIPALILOR PATOGENI ÎNTÂLNIȚI LA SPECIA MĂR
MONITORING OF THE MAIN PATHOGEN AGENTS IN APPLE ORCHARD

Beșleagă Ramona, Cardei Eugen, Corneanu Gelu
Research Station for Fruit Growing Iasi, Romania

III. ÎNMULŢIRE, VIROLOGIE ŞI CULTURI DE ŢESUTURI
Propagation, Virology and Tissue Culture

 

CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA UNOR BIOSISTEME ALTOI/PORTALTOI ÎN PROCESUL DE FRUCTIFICARE LA UNELE SOIURI DE PRUN
RESEARCH ON THE BEHAVIOR OF SOME GRAFT/ROOTSTOCKS BIOSYSTEMS WITHIN THE FRUIT BEARING PROCESS FOR SOME PLUM VARIETIES

Ciobanu Andi
University of Craiova, Faculty of Agriculture and Horticulture, Romania

 

IV. TEHNOLOGII POSTRECOLTA
POSTHARVEST

CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA FRUCTELOR DE CĂPŞUN ÎN ATMOSFERĂ MODIFICATĂ DE DIOXID DE CARBON
RESEARCH ON THE BEHAVIOR OF STRAWBERRIES IN A MODIFIED ATMOSPHERE OF CARBON DIOXID

Veringă Daniela
Institute of Research Development and Marketing of Horticultural – HORTING Bucharest, Romania

 

STUDII PRIVIND INFLUENŢA ATMOSFEREI MODIFICATE ÎN DIOXID DE CARBON ASUPRA PĂSTRĂRII DE SCURTĂ DURATĂ A FRUCTELOR DE ZMEUR
STUDIES ON THE INFLUENCE OF CARBON DIOXIDE MODIFIED ATMOSPHERE ON SHORT TERM STORAGE IN RASPBERRY FRUIT

Veringă Daniela, Vintilă Marian
Institute of Research Development and Marketing of Horticultural – HORTING Bucharest, Romania

 

Archive

2019, vol. XXXV
2018, vol. XXXIV
2017, vol. XXXIII
2016, vol. XXXII
2015, vol. XXXI
2014, vol. XXX
2013, vol. XXIX
2012, vol. XXVIII
2011, vol. XXVII
2010, vol. XXVI
2009, vol. XXV
2008, vol. XXIV
2007, vol. XXIII